Arxiu Municipal de Fulleda

Arxiu Municipal i Històric de Fulleda

Presentació
En els darrers anys hi ha hagut un canvi en la concepció dels arxius. La informació ha esdevingut un factor clau a tots els nivells, el desenvolupament de nous recursos per gestionar la informació, els esforços de moltes persones i organismes per fer-ne difusió i l'esperit crític d'una societat que vol saber-ne més, que vol contrastar fonts, que vol investigar, ha fet possible que aquells documents que moltes vegades es trobaven relegats a un racó fosc dins una sala oblidada, o que no es permetia consultar, tornin a la vida i donin llum, responent a les inquietuds d'una societat que els reclama.   
Els arxius han esdevingut eines precioses de consulta de documentació única, que parla per si sola, que dóna testimoni d'uns fets, els corrobora o en pot arribar a qüestionar suposades “versions oficials”.
Els arxius municipals son eines properes, que ens poden arribar a dibuixar la història d'un poble, d'un territori, d'una comarca, de la nostra família, o de la casa on vivim.
Son doncs, eines fonamentals del patrimoni històric i cultural d'un poble i d'un país, que cal conservar, i posar a disposició dels ciutadans, garantir-ne el seu accés i assegurar-ne la preservació de la informació que és bàsica per a la defensa dels seus drets.

L'Arxiu de Fulleda
L'Arxiu Municipal de Fulleda conté tota la documentació generada o rebuda per la institució des de l'any 1840 fins a l'actualitat.
A partir del 2011  s'ha realitzat el procés d'avaluació, classificació i descripció de la informació. Un procés de gestió documental, que ha permès la creació d'un sistema efectiu de consulta de l'arxiu municipal, adreçat al personal municipal en les seves necessitats d'informació diàries, així com a investigadors, historiadors i públic en general, interessats per la documentació municipal històrica i actual. Aquesta eina de consulta, accessible per Internet, informa de la documentació disponible, la seva localització, i detalls sobre el seu suport o contingut. 

Des del 2015, s'ha engegat un projecte de digitalització de la documentació historica de més rellevància. La primera fase ha permés digitalitzar les Actes del Ple de l'Ajuntament, des del 1880 fins al 1979. Les unitats documentals que han estat digitalitzades, ténen una indicació a la seva fitxa individual, i una icona que ho indica al llistat general de resultats. (Podeu conèixer el sistema de consulta de l'Arxiu de Fulleda aquí)

L'accés físic a la documentació només es podrà fer prèvia petició i autorització de la comissió de govern municipal, seguint les seves directrius d'accés a l'arxiu municipal.

Tornar a l'inici

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023

a/e: ajuntament@fulleda.cat