Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-009

Títol: Libro de pagos por partidas-1955

Volum suport: 1 llibre enquadernat, 50 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2019 a/e: ajuntament@fulleda.cat